V 60-tych rokoch minulého storočia dostal Holíč a jeho športové organizácie krásny dar v podobe nového všešportového areálu. Dovtedy sa na futbal využívalo ihrisko na "Kaťáku" vedľa letného amfiteátra.

Ako blesk z čistého neba nás v upynulích dňoch zasiahla smutná správa, že nás náhle a navždy opustil náš dlhoročný hráč, funkcionár a hlavne dobrý priateľ Miroslav Bilický.

Pri príležitosti stého výročia založenia klubu chystá TJ iskra Holíč viacero aktivít. Momentálna pandemická situácia nevyhovuje nie len nám, ale dozaista väčšine obyvateľstva.

Začiatkom tohto roka prevzal mužov v našom klube päťdesiatnik so zahraničnými skúsenosťami Vladimír Hyža.