Spomienky na dobrých ľudí ostávajú navždy

Ako blesk z čistého neba nás v upynulích dňoch zasiahla smutná správa, že nás náhle a navždy opustil náš dlhoročný hráč, funkcionár a hlavne dobrý priateľ Miroslav Bilický.

Tragická smrť tohto vždy usmiateho a dobrordečnosťou obdareného človeka nám ako dýka zanechala v srdciach čerstvú ranu. Bol nositeľom myšlienky Iskričky v klube TJ Iskra Holíč, jej zakladateľom a aj dlhoročným trénerom naších najmenších detí. Po celých dvadsať rokov patril k organizátorom spomienkového Memoriálu na zosnulých prateľov futbalistov, ku ktorým sa teraz i zaradil. Jeho náhly a nečakaný odchod zasiahol rodinu, známych, ale aj širokú verejnosť. Miro bol človekom presvedčeným o tom, že jeho poslaním na tomto svete je pomáhať a tak po celý život aj konal. Odišiel mladý a bez rozlúčky, ale zanechal v naších srdciach krásne spomienky na chvíle strávené spolu. Bude nám chýbať nie len jeho večný úsmev, ale aj jeho dobré a čisté srdce. Česť jeho pamiatke.

68 memorial 2018

bilic iskricka

 

 

 

 

 

bilic iskricka 2