Darujte našej organizácii 2% z vašich daní a podporte mládežnícky futbal v našom meste. Prostriedky získané z týchto zdrojov investujeme výhradne do našich detí. 

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

Podrobný návod na celý postup nájdete tu.

 

Údaje do el.formulárov:

Telovýchovná jednota Iskra Holíč

 Vrádištská 27, 90851 Holíč

IČO: 31870724

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5802000000002451639953 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

 

tlačivo na stiahnutie ešte raz tu.