Areál štadióna dostáva novú tvár

V 60-tych rokoch minulého storočia dostal Holíč a jeho športové organizácie krásny dar v podobe nového všešportového areálu.

Dovtedy sa na futbal využívalo ihrisko na "Kaťáku" vedľa letného amfiteátra. 

Kronika mesta Holíč píše: 
katak
" Rok 1959 je významný v tom, že sa odovzdal športový štadión do užívania verejnosti. Keď aj nie sú všetky práce celkom dokončené, do užívania boli odovzdané: škvárové ihrisko, škvárová bežecká dráha, trávnaté ihrisko, pekné škvárové ihrisko a okolo štadiónu a ihrísk bolo vysadených 7500 ks stromčekov. Dohotovený bol aj detský bazén na kúpanie a upravené boli príjazdové cesty. Na výstavbe štadióna odpracovalo vcelku obyvateľstvo 14 677 hodín, z ktorých bezmála polovica 7 134 boli brigádnické – neplatené. Spomedzi členov najviac 79 – 99 brig. Hodín odpracovali Balogh Bruno, Miroslav Pihotňa a František Weihara. Z funkcionárov vyše 200 hod. pracoval František Kožík, vyše 100 hod. Otto Škodáček, Miroslav Vítek a Ján Hnidák, bezmála 100 hod. Jozef Masaryk, Štefan Pecho a A. Kučera, J. Holúsek. Výdatne pomáhali Ľanárske a konopárske závody, ktoré odpracovali 641 hod., takisto JSŠ 641, PUŠ 446 hod. , ODD 261 hod. ženy ZTV 90 hod. a tiež iní. Napriek vytvorenému konfortu a vybaveniu má TJ len 4 oddiely : futbalový, hokejový, cyklistický a ZTV. Peknou činnosťou sa môže pochváliť futbalový oddiel. Mužstvo I.A zaznamenalo z odohraných 13 zápasov 10 výhier a len dve prehry, mužstvo I.B zo 14 zápasov 6 výhier a 7 prehier, dorast z 8 zápasov 6 výhier a žiaci zvíťazili vo všetkých 9 zápasoch. "
navrh 1954
Skutočne v tých rokoch bol areál na široko bez konkurencie a naše A mužstvo v ňom hrávalo divízne zápasy, čo bola tak isto v tej dobe najvyššia súťaž na okolí. I preto boli zápasy hojne navštevované a nový areál bol zaslúžene pýchou mesta. Čas však plynul, pomaly sme opustili divízne futbalové vody a ako sme sa začali strácať v priemere futbalových súťaží. na skvostnosti strácal i samotný areál. Jednou z investícii neskorčej doby, ktorú treba pripomenäť bolo vybudovanie hádzanárskeho ihriska s pevným povrchom v roku 1982, na ktorom sa značnou mierou podieľal vtedajší najväčší zamestnávateľ v meste ĽKZ Holíč. Naši hádzanári na ňom zažili skutočne krásne časy. keď divízne celky posielali domov neraz s peknou nádielkou a len o kúsok im unikol postup do I.ligy v baráži v roku 1995. Od vtedy sa zub času podpisoval na voľakedy skvostnom všešportovom stánku stále viac. netreba. Prvou väčšou investíciou po revolúcii bolo vybudovanie umelého viacúčelového ihriska. 
Toto ihrisko si obľúbila tak široká verejnosť ako aj všetky mužstvá pôsobiace v klube TJ Iskra Holíč. Investičné podlžnosti sa  začali výraznejšie splácať až s nástupom terajšieho primátora mesta PhDr. Zdenka Čambala. Nesmieme zabudnúť na tú azda najdôležitejšiu, keď po prebratí TJ Iskra od rôznych privátnych vedení sa až súčasný primátor zaslúžil o to, že sa Iskra očistila od exekučných konaní a dlh takmer 1,5 mil. Sk bol vyrovnaný. Tak tomu je až dodnes a financovanie organizácie je každoročne pokryté. Mnohí nezainteresovaní nevedia túto navonok nevidiacu investíciu doceniť, no nebyť tohto kroku, TJ Iskra v tomto roku neoslavuje 100 rokov, ale oslavoval by jubileu MŠK. Vedenie mesta na čele s primátorom Čambalom uskutočnilo počas posledných rokov viacero investícií a jednou z nich je i nainštalovanie automatického zavlažovacieho systému. Taktiež je to pre mnohých neviditeľná vec, no dovtedy zavlažovanie prebiehalo manuálnym spustením čerpadla na brehu Chvojnice, odkiaľ bola potrubím tlačená voda popri kopcu Šibenice až do štadióna. Tento systém začal byť nehospodárny a značne poruchový, preto bolo potrebné ho nahradiť. Ďalším krokom k skvalitneniu športovania bolo vybudovanie druhého umelého ihriska a umelej bežeckej dráhy okolo hlavnej hracej plochy, ktorá slúži i atletikychtivej verejnosti.
relax
Po dlhých peripetiách s prenajímaním a prevádzkovaním reštaurácie tzv. Kasína na vstupe do areálu sa mesto rozhodlo, že celý objekt zrekonštruuje na wellnes centrum a to bolo aj v závere roku 2019 skutočne odovzdané do úžívania verejnosti. I pred komunálnymi voľbami bolo časťou verejnosti vyčítané, že v areáli sa dlhé roky neivestovalo, no opak je pravdou. Ak zrátame všetky kroky, ktoré vedenie mesta Holíč s primátorom PhDr. Čambalom podniklo na zlepšenie aktivít v ňom, nebolo toho skutočne málo. Áno, vždy sa dá urobiť viac, ale areál nie je jediné miesto kam investície počas posledných rokov smerovali, a rozkvital i areál holíčskeho zámku. Dlhé roky je achylovou pätou deficit vo veľkých plochách. Škvárové ihrisko stratilo aj tú poslednú vrstvu kedysi hojne používaného odpadu z uhoľných elektrární a riadiace orgány a hygienicko-zdravotnícke reglementy zakázali mládeži na spečencoch popola hrať i trénovať. Pionierske ihrisko i napriek občasným snahám o rekultiváciu trpý nedostatkom vody a tomu zodpovedá i jeho povrch v letných suchých mesiacoch. S týmto neduhom sa chce popasovať predseda TJ, projekt studne s rezervoárom na zavlažovanie si zobral za svoje a na jeho realizácii  s primátorom a SMM pracuje. V súčasnej dobe je v spolupráci mesta Holíč a TJ vypracovaná projektová štúdia pre potreby reštrukturalizácie celého areálu štadióna. Po úvodných nástreloch s kúpaliskom v areáli dostala štúdia reálne kontúry a ak by športový stánok dostal takúto finálnu podobu, bol by opäť skvostom nášho mesta. 
primator
V tomto roku nielenže klub TJ Iskra Holíč slávi sté výročie založenia, ale chystajú sa v športovom stánku mesta Holíč jedni z najväčších investičných aktivít od jeho vybudovania. Ak spomenieme wellnes centrum Relax za 600 000€, tak výstavba veľkého umelého ihriska s osvetlením za 550 000€ je druhou najväčšou investíciou od vybudovania areálu v 60tych rokoch a vďačný za ňu môžme byť opäť veľkému úsiliu primátora Zdenka Čambala. Realizáciou projektu primátor plní sľub, ktorý futbalistom na poslednej výročnej schôdzi dal, že do konca volebného obdobia na štadióne veľká umelka bude. Skutočne tým odpadne veľmi veľa problémov s kapacitami na trénovanie, lebo pri ôsmych mužstvách nie je ľahké vyskladať tréningový plán tak, aby každé mužstvo kvalitne trénovalo a hlavná plocha po herne vyťaženom víkende stihla aj regenerovať. Ak sa ešte podarí rekultivovať a zavlažovať pionierske ihrisko, kvalitný tréningový proces bude v klube na úrovni. 

Holíčan 05/2020:" Mesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur. Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie. Ochranné oplotenie výšky 6000 mm na stranách za futbalovými bránkami, a oplotenie s výškou 2300 mm na stranách pozdĺžnych. Vstupy na hraciu plochy sú riešené bezbariérovo v každom rohu ihriska ako aj na obidvoch pozdĺžnych stranách ihriska v strede a medzi striedačkami. Povrch hracej plochy bude tvorený umelou trávou a uložený na podklade zo zhutnenej kamennej drte a pružnej vode priepustnej podložky. Z realizáciou ihriska by sa malo začať v priebehu tohto roka a odovzdané do užívania verejnosti by malo byť v roku 2021." 

umelka
Samotné plochy na trénovanie však niesú to jediné, čo určuje kvalitu zázemia pre činnosť športového klubu, Dôležitým faktorom je aj kvalita kabín a priestorov na prezliekanie a očistu. To je ďalší krok, ktorý športovcom a vedeniu TJ primátor mesta sľúbil vyriešiť a už v týchto dňoch ho plní. Prístavba zázemia kabín pod hlavnou tribúnou v investičnom rámci 240 000€ je v štádiu realizácie, chystajú sa pozemky pre nové inžinierske siete a začína sa s prípravou staveniska. Terajšie šatne pre 5 mužstiev, sklad hospodára a kabína pre rozhodcov sú dávno pod štandardom a kapacitne a kvalitatívne nevyhovujú. Nesmiame zabúdať na to, že tak, ako si pri výstavbe štadióna pomáhali nadšenci prácami v akcii Z, i teraz touto formou prebieha rekonštrukcia klubovne, budovy na ľavej časti vstupu. Svojpomocne si fanúšikovia, funkcionári a nadšenci prerobili C tribúnu už prednedávnom a spolu s tribúnou dostali síce použité, ale historicky honosné sedadlá z pôvodného tehelného poľa, domovského stánku Slovana Bratislava. Rekonštrukciou klubovne sa vedenie Iskry snaží vytvoriť kultúrne a reprezentatívne zázemie pre spoločenské aktivity a stretnutia, ale aj priestor na edukatívnu činnosť v prípade nepriazne počasia. Klubovňa by mala byť vybavená možnosťou projektovania na veľkú obrazovku a plátno, čo by malo trénerom slúžiť ako pomôcka pri vzdelávaní zverencov. Projektová štúdia obsahuje tenisový klub, rekonštrukciu ihriska s asfaltovým povrchom na hádzanú a hokejbal, beach volejbalové ihriská s pieskom a bike park. Verme, že sa raz podarí ju v celom rozsahu naplniť a po sedemdesiatich rokoch od výstavby dať areálu štadiona opäť punc honosnosti. Už tomu až tak veľa nechýba.studia 1

 

 

baner holic

banner futbalnet