Športovať by deti mali podľa mňa už v škôlkarskom veku

Najmladšiu kategóriu v našom klube viedol donedávna ambiciózny tréner Ladislav Toráč. Nakoľko sa však z rodinných dôvodov rozhodol ukončiť činnosť, pred vedenie klubu vyvstal problém jeho nahradenia.

Myšlienka padla na profesionálneho pedagóga, ktorému v žilách koluje futbalová krv. Je totižto dcérou úspešného holíčskeho hráča a trénera, Vladimíra Váňu. Trénerskému remeslu začala privoniavať pod jeho taktovkou, keď pred pár rokmi viedla ako asistentka s otcom mladšiu prípravku. Mgr. Renáta Nosková vyštudovala Fakultu telesnej vychovy a športu Univerzity Komenskeho (FTVŠ UK), odbor kondičný tréner a  doplnkové štúdium na odbore geografia na Masarykovej univerzite v Brne. Medzi jej športové bežecké úspechy patrí piate miesto na majstrovstvách Európy v kategórii družstiev a je trojnásobnou majsterkou Slovenska v behu na 1500 metrov. Sme presvedčení, že naše najmenšie ratolesti sú v dobrých rukách odborníka i vďaka tomu, že si za asistentku vybrala aktívnu hráčku FK Senica Lauru Horniakovú. O tom, ako sa pozerá na svoje angažmá sme sa jej spýtali osobne.

IMG 20210611 162006 1

Reni, čo rozhodlo, že si prijala ponuku TJ viesť najmenšie kategórie vo futbale?

Do kolektívu trénerov ma už dlhšiu dobu lákal prezident klubu pán ing. Bízek, no tým že som ešte študovala nechcela som na seba toho brať veľa, len predsa žena, matka, učiteľka a študentka v jednej osobe. Čiže ďalšia funkcia by mi dala dosť zabrať. V podstate ukončenie štúdia na Masarykovej univerzite v Brne rozhodlo, že som sa mohla opäť venovať tomu čo ma baví najviac, venovať sa deťom, mládeži.

Ako telovýchovný pedagóg si vhupla do futbalovej oblasti, nerobí ti to problém?

Myslím si, že nie, trénujem tú najmladšiu kategóriu, sú to veľmi malé detičky, ktoré potrebujú všeobecný rozvoj. I keď oni to vnímajú ako futbalový tréning, a možno i rodičia, no ja to beriem viac ako prípravu detí do budúcna, nielen na špecializáciu futbal. Preto i tréningy pozostávajú z rôznych pohybových cvičení, hier, súťaží, dbáme na rozvoj ohybnosti, ktorá u dnešných detí chýba.

Musela si sa nejako špeciálne začať pripravovať po futbalovej stránke?

Samozrejme ešte pred niekoľkými rokmi som si musela urobiť trénerský kurz, licenciu. Je to irónia, keď vyštudovaný pedagóg, ktorý má skúšky i z futbalu si musí ešte urobiť špeciálne licenciu, ale čo už, tak to má futbal nastavené. Inak nič iné. Tým, že neustále pracujem v prostredí detí, nemám problém prísť a urobiť tréning. Aj vďaka niekoľkoročným skúsenostiam v rôznych športových odvetviach a samozrejme  skúsenosti spred piatich rokov, kedy sme spolu s otcom viedli v TJ Iskra kategóriu mladšej prípravky.
IMG 20210611 161946

Kedy je podľa teba dôležité z telovýchovného hľadiska začať deti pripravovať na šport?

Športovať by mali podľa mňa už v škôlkarskom veku. Deti potrebujú byť vedené k disciplíne, zdravej súťaživosti, rozvíjať v sebe ctižiadosť, chuť byť stále lepší, prípadne lepší ako ostatné deti, byť výnimočný, toto sú také skôr psychické atribúty, nakoľko aj tie sú v neskoršom veku rozhodujúce. Dieťa, ktoré je talentované no nedokáže pracovať cez prah "bolesti" sa často vzdáva, proste ako hovoríme, zabalí to. A rodičia ani tréner s tým nič neurobia, skrátka keď dieťa nepochopí, že len správnym prístupom a disciplínou môže v živote niečo dosiahnuť tak je jeho talent zmarený.  A čo sa týka veku vzhľadom k rozvoju pohybových schopností, tiež je škôlkarsky vek, 6 - 7rokov, vhodný. Tieto tréningy sú zamerané na „ hranie sa“, čiže žiadne násilné a ťažké tréningy. V tomto veku je dôležitý rozvoj rýchlosti, ohybnosti, koordinácie, ale všetko prostredníctvom hier. Deti sa musia najprv naučiť základným lokomočným pohybom, niektoré deti totiž nevedia behať, ďalej sa učia skákať, učia sa jemnej motorike s loptou a pod.

Čim by si presviedčala rodičov detí, aby s nimi športovali?

Tak asi by som začala poukazovať na dnešné civilizačné choroby, predovšetkým obezitu. Veľmi veľa detí je obéznych. Žiaľ, niektoré deti, alebo rodičia si to nechcú priznať. No je fakt, že keď ja som chodila na základnú školu, v triede bolo 28 detí a z nich boli maximálne 3 obézne, dve deti nosili okuliare, cukrovka u detí bola len výnimočná. Dnes sú počty takýchto detí niekoľkonásobne vyššie. No je to všetko o tom, aby si to priznali a mali chuť s tým niečo spraviť. I tohtoročná a minuloročná COVID situácia nám ukázala, že obezita nieje prospešná ani takýmto vírusovým ochoreniam. Chcela by som ešte poukázať na to, že je nezastupiteľný záujem rodičov o dieťa, jeho záujmy a koníčky. I občasná prítomnosť rodiča na tréningu vie dieťa neskutočne povzbudiť k ďalšej práci.
IMG 20210611 161833

Máš za sebou kopec športových úspechov a vedľa seba  úspešného futbalistu otca. Ako ti pomáha on s tréningovou prípravou detí a čo čerpáš zo svojej minulosti?

Ako som už spomínala, v roku 2016 som trénovala po boku otca, ako asistent trénera, samozrejme, že som si odniesla veľa poznatkov. Čoho si mám všímať, ako si mám tréning skoordinovať. Ako atlétke mi občas lopta zavadzia, no na šťastie mám úžasnú asistentku, ktorá zastrešuje názorné ukážky, ona je futbalistka, tak lopta jej je prirodzenejšia. No myslím si, že aj ja si ako tak s loptou poradím.

U tak malých detí je dôležitá pozornosť  pri akejkoľvek činnosti, teda aj tréningu Je ťažké prinútiť ich sústrediť sa?

Záleží na tom akú máte skupinku. Teraz máme dve skupinky, každá je úplne odlišná. Tam, kde sú staršie deti, by ste očakávali, že budú rozumnejšie, pozornejšie, sú to školáci, čiže už by mali ako tak vedieť ako sa správať, no a tam kde sú mladšie deti, predškoláci, by sme očakávali menej disciplíny. No, je to presne naopak. V kolektíve stačí len jedno či dve deti, ktoré dokážu na seba upútať pozornosť celej triedy. Tým som chcela povedať, že niekedy to ide samé a niekedy musí byť tréner razantnejší a občas zvýšiť hlas či použiť píšťalku. Niekedy stačí hneď na začiatku si striktne dať pravidlá a len poukazovať na ich porušenie. No ani u trinásť ročných nieje pozornosť stopercentná.

Akú rolu hrá psychika dieťaťa a jeho nastavenie pri tréningu?

Psychika je jedna najdôležitejšia zložka športovej osobnosti, ak športovec nieje psychicky dobre nastavený, talent a „ natrénovanie“ je razom stratené. Hovorím z vlastných športových skúseností. U detí je to ešte komplikovanejšie, pretože deti vnímajú všetko intenzívnejšie. Stačí len malá krivda od trénera, alebo nejaký malý nezdar a dieťa skončí so športom, zanevrie.
IMG 20210611 161855

Pomocnú ruku nám podal i riaditeľ školy na ktorej pôsobíš Mgr. Roman Švec a môžeš s deťmi trénovať i na ihrisku pri škole. Je to pre teba a deti dobrá voľba? A v čom?

Tak pre mňa to bola hlavne výhoda v tom, že sa nemusím presúvať. A snažili sme sa byť nápomocné aj rodičom, nakoľko sme si deti školákov vyzdvihovali priamo z družiny. Rodič si mohol prísť po dieťa až po tréningu. Zároveň vidím výhodu v tom, že škola nám okrem priestorov poskytla i niektoré pomôcky,  je veľmi dobre vybavená, podmienky na športovanie sú tu super, nielen ihrisko, ale i tartanová dráha, veľká lúka...a za normálnych okolností veľká telocvičňa. Dúfam, že spolupráca so školou bude pokračovať, prípadne, že nám poskytne priestory i počas zimného obdobia. Ak sa bude dať športovať.  

Plánuješ v dohľadnej dobe absolvovať trénerský kurz s licenciou?

Zatiaľ nie, nemám zatiaľ v pláne ísť trénovať do vyššej kategórie, baví ma skôr pracovať s deťmi v tomto veku. Mám to rozdelené, v škole som na druhom stupni, čiže staršie deti a na futbale mám predškolákov, prváčikov a druháčikov. Pohrávala som sa s myšlienkou licencie jógy, ktorá by sa tiež hodila aplikovať do futbalu a to nielen pre kategórie detí, ale i dorast a dospelých. Ale to je len myšlienka... 

Je niečo, čo chceš zmeniť, či ti niečo chýba v tréningovom procese TJ?

Zatiaľ som tu krátko, nemyslím si, že by som mala chcieť niečo zmeniť.

Máš nejakú víziu v tejto oblasti, kam by si sa chcela posunúť?

Nie nemám, som rada, že bol záujem o moje skúsenosti, o moje vedomosti a ak bude vedenie spokojné s mojou prácou, ak budú spokojní rodičia to mi bude stačiť a to ma bude posúvať vpred.

Ďakujeme za milý rozhovor, ktorý s trénerkou a pani učiteľkou viedol Ivan Zboril.
IMG 20210611 161820

baner holic

banner futbalnet