Uctíme minulosť, odmeníme prítomnosť a dáme odkaz budúcnosti

"Pracujeme na svojej prítomnosti, aby v budúcnosti bola históriou, na ktorú budeme hrdí."
To je slogan, ktorý ste mohli čítať v súvislosti s našou TJ Iskra Holíč v poslednej dobe častokrát. Minulosť TJ Iskra Holíč a každého v nej, kto sa akýmkoľvek pozitívnym spôsobom podieľal na činnosti tohto dnes už stodva ročného klubu si ctíme a vážime. Už dlhšiu dobu sa sekretár klubu a manažér mládeže Ivan Zboril pohrával s myšlienkou spojiť tieto tri bližšie neohraničené obdobia do jedného projektu. Pomenovanie štadióna historicky významnou osobou po vzore Trnavskej arény, či pietne miesto pre významných činovníkov do tejto vízie stále nezapadali. Nakoniec však myšlienka našla svoju podobu. Je určite neskutočne veľa osobností v histórii tohto klubu, ktorí by si zaslúžili rovnakú poctu, no výber padol na dvoch z nich, ktorí už žiaľ nie sú medzi nami.
Prvým je pán Dušan Srnec, ktorí celý svoj život zasvätil tomuto klubu a činnosti v ňom. Vyrastal s ním a pôsobil v ňom ako hráč, tréner a funkcionár. Jeho meno sa vrylo do memoárov tejto organizácie nezmazateľne a svojou športovou činnosťou bol vzorom po mnohé generácie.
Druhým je pán Jozef Masaryk. Nedostalo sa mu takej možnosti v TJ Iskra si zahrať ako hráč, keďže mal pätnásť súrodencov. Vynahradil si to však ako tréner a vedúci mužstva u rôznych kategórii. Pán Masaryk nebol povestný len svojím cukrárskym umením, podľa ktorého dostal aj prezývku“ Jožka Šamrdolka“, ale aj obrovským srdcom a neustálym povzbudzovaním na zápasoch. Svojím spoločenským vkladom pre TJ Iskra Holíč sa do memoárov klubu zapísal navždy.
Títo dvaja velikáni sa stali súčasťou zhmotnenia myšlienky Ivana Zborila spojiť v prítomnosti históriu a niesť odkaz i do budúcnosti. Každoročne by sa mala konať ceremónia udeľovania cien a to Ceny Dušana Srnca – za športový prínos a Ceny Jozefa Masaryka – za spoločenský prínos v danom roku pre TJ Iskra Holíč. Túto snáď tradíciu by mal odštartovať nultý ročník, ktorý sa uskutoční 29.9.2022 pod záštitou prezidenta klubu Ing. Borisa Bízeka vo vynovenej klubovni TJ Iskra Holíč. A práve v tomto nultom ročníku budú krásnymi plaketami, honorovaní nositelia mien týchto cien, in memoriam. Ceny osobne prevezmú do rúk ich najbližší príbuzní.
Veríme, že je to odkaz do budúcnosti, ako si v tejto organizácii uctiť tých, ktorí pre nás toľko spravili a odmeniť tých, ktorí si to za svoju činnosť zaslúžia.

baner holic

banner futbalnet