História

Ako to v Holíči začalo

 

Ani po 90. rokoch od založenia futbalu v Holíči, nie sú rovnaké názory na rok jeho vzniku. Niektoré zdroje, ktorých je menšina, sa držia roku 1921, no veľká väčšina uvádza rok 1920. Samotné telovýchovné hnutie - RTJ (robotnícke telovýchovné hnutie ) v Holíči, vzniklo oveľa skôr. Bolo to v roku 1911 v hostinci „ Beseda „, kde sa začala uskutočňovať telovýchovná činnosť.

1922

„ ...v hostinci, pokrytom slamou sa začala prevádzať telovýchova. V zime vo vnútri a cez leto vo veľkej záhrade. V roku 1913 bolo prvé vystúpenie cvičencov v záhrade Besedy ( tzv. kasína)  za asistencie žandárstva pred 1000 divákmi. Prosté cviky cvičili muži, ženy a dorastenci. „

Z roku 1920, ako začiatku futbalu v Holíči, sa počas 90-tich rokov činnosti odrážali i jubilejné oslavy založenia futbalového oddielu TJ Iskra Holíč. Počas celej histórie, TJ Iskra Holíč zastrešovala viaceré oddiely, úspešné i menej úspešné, ktoré postupne zanikali (cyklistický, ľahkoatletický, stolnotenisový, hádzanársky, ZTV, šachový i hokejový oddiel), avšak 90. rokov sa dožíva najúspešnejší a najrozšírenejší - futbalový oddiel.


 

Boli to v roku 1920 ťažké začiatky, keď hŕstka študentov a robotníkov, chodiacich za zamestnaním  do Gbelov a Hodonína , prišla na myšlienku založiť futbalový klub v Holíči. Začínali z ničoho, lebo okrem futbalovej lopty, nemali nič, iba nadšenie, elán a chuť hrať v Holíči futbal za každých okolností. Neľakali sa prekážok a hoci nemali vyhovujúceho ihriska, pilne trénovali, ak sa behanie za loptou mohlo tréningom nazvať, v nevyhovujúcich zámockých valoch, nakoľko vtedajšie tzv. „obecné zastupiteľstvo" " nemalo pre šport žiadneho porozumenia a nechcelo prideliť miesto na vyhovujúce ihrisko. Na tomto nevyhovujúcom ihrisku vo valoch bol odohraný v roku 1920 aj prvý priateľský zápas medzi

SK Rudá hvézda Rybáre Hodonín a SK Holíč s výsledkom 7:1 pre hostí z Hodonína.
Neskoršie bolo prenesené ihrisko na staré trhovisko a len v rokoch 1922-23 po nekonečnom žiadaní na bývalom obecnom zastupiteľstve, ako aj na Štátnych majetkoch, bol klubu ŠK Holíč prenajatý pozemok u nádražia, kde bol potom vybudovaný definitívny stánok ŠK Holíč.

 

Ako zakladateľov ŠK Holíč je predovšetkým  treba spomenúť agilného tajomníka Felsenbergera, (hráčov bratov) Lofflerovcov, E. Sišoláka, M. Čabelku, P. Kromerinského, bratov Baloghovocov, Škrovana, Soldána, Pavláta, Schreibera, E. Popelára, Faltysa, Lukáčika a iných, ktorí patrili medzi prvých priekopníkov futbalového športu v Holíči. ŠK Holíč hral až do roku 1925 I.A triedu Bratislava – kraj.
Prvé dochované fotografie sú z roku 1922. Mužstvo sa po rozpade v roku 1925 znovuzrodilo o dva roky neskôr, v roku 1927.Pričinili sa o to: Vyskočil, Brunda, Fischer, Havel, Dohnálek, Zlámal. Trénovali na voľných priestranstvách, trhoviskách a až v roku 1930 vybudovali nové ihrisko na mieste starého. V roku 1932 hralo ŠK Holíč v III. triede Bratislavskej župy a v roku 1937 už v I.A triede.

 

Dva kluby, vojna a po nej

1929V Holíči však vznikol v roku 1929 ďalší futbalový klub a volal sa ŠK OROL. Kým klub ŠK mal silné zázemie v robotníckej triede, OROL bol klubom kresťanskej šľachty . V tzv. „Orle“ sa sústreďovali budúci ľudáci a hlinkovci.


V časoch slovenského štátu bol premenovaný na HG ( Hlinkova Garda ) a s ním sa musel zlúčiť i ŠK, vznikla ŠK Slávia Holíč. Ihrisko mal OROL za katolíckym domom, čo je dnešný kultúrny dom.

Po II. svetovej vojne bol ŠK znovu obnovený a zastrešoval ho závod Ľanárske a konopárske závody pod názvom Ľankop Holíč resp. Sokol ĽZ Holíč. Po usporiadaní športových zväzov prijal v druhej polovici päťdesiatych rokov názov Iskra Holíč , pod ktorým reprezentuje mesto Holíč dodnes. Od oslobodenia hralo mužstvo v rôznych súťažiach, Župných majstrovstvách, I.A triede Západoslovenského kraja a Krajských majstrovstvách. Zápasy sa hrali na ihrisku za kultúrny domov na „ Kaťáku “.

 

Kronika mesta Holíč - 1954

- futbalový odbor TJ Iskra v r. 1954 sa môže vykázať s omnoho bohatším počtom priateľských stretnutí s inými mužstvami ako v predchádzajúcom roku veľmi pekným stretnutím bol priateľský prípravný zápas juniorov ČSR na ihrisku v Holíči dňa 29.4.1954. bol to prípravný zápas vybraného mužstva Juniorov ČSR pred medzištátnym zápasom v Bratislave proti Rumunsku. Súperom v piateľskom zápase bola Iskra Holíč. Zápas vyhrali Juniori proti Iskra Holíč v pomere 4:1.   V tomto roku 1954 sa uskutočnil zájazd futb. Mužstva Holíč do Čiech a na Moravu. Boli odohrané priateľské zápasy, medzi iným v Trutnove,  v Červenom Kostelci, v Ústí nad Orlicí a inde.

 

Kronika mesta Holíč - 1956

- telovýchovná činnosť konaná doposiaľ roztrieštene vo viacerých telovýchovných organizáciách a športových spolkoch bola zjednotená v TJ Iskra pod vedením Štefana Pechu, predsedu a Fabiana Kožíka – tajomníka. Zo 6 odborov TJ v roku 1956 najlepších výsledkov dosiahol futbalový odbor. Predsedom odboru bol Anton Kučera. Odbor mal 4 družstvá : jedno v I.A triede, jedno v II. triede a dva dorasty.

 

 

Zlaté časy holíčskeho futbalu a nový areál

 1963 CSSRZlaté časy holičského futbalu prišli koncom  šesťdesiatych rokov . V roku 1959 bol daný do užívania nový vše športový areál, bola to pýcha Holíča a za taký futbalový stánok sa nemusel hanbiť žiaden klub s vysokej celoštátnej súťaže.

V areály vybudovanom v rokoch 1955-1959 pre 15 000 divákov bola atletická dráha, tréningová plocha, hádzanárske ihrisko, detský bazén. Bolo tam vysadených 7500 okrasných stromov. V areály sa nachádzala i prekrásna 10x20 metrová  spoločenská budova s klimatizačným zariadením. Spolu bolo na stavbe areálu odpracovaných 14 677 hodín, z ktorých bezmála polovica 7 134 boli brigádnické – neplatené a hodnota diela bola asi 300 000 Kčs.

 

Kronika mesta Holíč - 1959
- tento rok je významný v tom, že sa odovzdal športový štadión do užívania verejnosti. Keď aj nie sú všetky práce celkom dokončené, do užívania boli odovzdané: škvárové ihrisko, škvárová bežecká dráha, trávnaté ihrisko, pekné škvárové ihrisko a okolo štadiónu a ihrísk bolo vysadených 7500 ks stromčekov. Dohotovený bol aj detský bazén na kúpanie a upravené boli príjazdové cesty. Na výstavbe štadióna odpracovalo vcelku obyvateľstvo 14 677 hodín, z ktorých bezmála polovica 7 134 boli brigádnické – neplatené. Spomedzi členov najviac 79 – 99 brig. Hodín odpracovali Balogh Bruno, Miroslav Pihotňa a František Weihara. Z funkcionárov vyše 200 hod. pracoval František Kožík, vyše 100 hod. Otto Škodáček, Miroslav Vítek a Ján Hnidák, bezmála 100 hod. Jozef Masaryk, Štefan Pecho a A. Kučera, J. Holúsek. Výdatne pomáhali Ľanárske a konopárske závody, ktoré odpracovali 641 hod., takisto JSŠ 641, PUŠ 446 hod. , ODD 261 hod. ženy ZTV 90 hod. a tiež iní.
- Napriek vytvorenému konfortu a vybaveniu má TJ len 4 oddiely : futbalový, hokejový, cyklistický a ZTV


Mesto však dostalo ďalší darček k 40 výročiu založenia futbalu v Holíči. Vtedajšie mužstvo v zložení : Januba, Hrnčirík, Zálešák, Sprušanský, Fujala,  Jankovič V., Macek, Srnec, Seršeň, Sláma,  Olejník, Riha, Paták, Bardoun, Dinka pod vedením trenera Bolčeka, ktorý prebral kormidlo po Vladimírovi Vičanovi po prehratom pohárovom zápase so Slovanom Bratislava 1:6, vyhrali v ročníku 1959-60 I.A triedu bratislavského kraja a postúpili do divízie, čo bola súťaž neskôr porovnateľná s II.SNFL. Agilné vedenie TJ Iskra a FO s predsedom TJ Havlom Marekom, predsedom FO Karnošom, tajomníkom Olivom Milošom , hospodárom Kožíkom Fabiánom a ďalšími funkcionármi tak žalo úspechy svojej záslužnej práce.

1963 CSSR cHolíč bol vo futbale na výslní. Na priateľské zápasy sem chodili renomované mužstvá s Československa i zo zahraničia. Pravidelným hosťom holičského futbalového stánku bol Slovan Bratislava, Spartak Trnava a ďalšie. Slovami vtedajšieho tajomníka Olivu Miloša „ hrali sme vtedy s dnešnými prvoligistami v súťaži, Dubnica, Banská Bystrica a mnohé iné. Senica a Skalica boli nižšie a neboli pre nás súpermi.“ &boli to skutočne krásne časy.


Najväčším futbalovým podujatím   bol  však priateľský zápas TJ Iskra Holíč - reprezentácia ČSSR v roku 1963  1:4 rok po úspešnom vystúpení našich reprezentantov v Chile, kde získali strieborné medaily, keď až vo finále podľahli Brazílii 3-1.

Útlm v krivke výkonnosti nastal v roku 1966, keď mužstvo až na zásah od " zeleného stolu ", keď im po dlho diskutovanom a spornom zápase v Partizánskom zobrali dva body, zostúpilo s divízie. Zdecimovaný káder sa už nepozviechal, nastali výmeny trénerov. Postup späť do divízie sa Iskre Holíč podaril až znova v okrúhlom výročí, v roku 1970. Udržalo sa tam len dva roky a v roku 1971 túto súťaž opätovne opúšťa, následne vypadlo aj z majstrovstiev kraja až do  I.A triedy, a už sa do nej nikdy nevrátilo. I keď rôzne reorganizácie futbalových súťaží prinášali rôzne súťaže, tak vysokú súťaž , ako bola vtedajšia divízia už Holíč nehral.


V roku 1971 sa uskutočnila  veľká oslava 50. výročia založenia futbalu v Holíči. Poriadali sa zápasy rôznych generácii holíčskych futbalistov, uskutočnil sa slávnostný ťah Športky priamo na trávniku hlavného ihriska a na atletickej dráhe bol finiš cyklistických pretekov. Bola to na tú dobu veľká sláva, o čom svedčí i dokument natočený Olivom Milošom , vtedajším tajomníkom.Normalizácia v spoločnosti, úpadok v holíčskom futbale


1980Osemdesiate roky nepriniesli zásadné zmeny . Hralo sa väčšinou v krajskej súťaži a futbal v Holíči len spomínal na svoje zlaté časy. Generácia divíznych futbalistov pomaly odchádzala, nahrádzala ju generácia mladších,  síce taktiež kvalitných futbalistov, ktorý  však, keď ukázali svoj talent, opúšťali holíčsky futbal a končili prirodzene vo vyšších súťažiach.
Generáciu futbalistov s konca osemdesiatich a začiatku deväťdesiatych rokov zastupovali:  Kolodej, Kapánek, Bederka, Máčal, Vajay Gusto, Daniel, Kohút, Lantoš, Hanzalík, Huliman, Jankovič, Neúročný, Nečas, Calpaš, Bederka a ďalší.
Nežná revolúcia rozviazala spoločnosti a mnohým ľuďom krídla. Novinkou pre všetky odvetvia bol súkromný sektor a po vzoroch zo západu začali byť snahy i u nás o vstup tohto sektora do holičského futbalu.
Do vedenia klubu prichádzali Holíčsky podnikatelia, nákupom hráčov z druhých klubov pozdvihli futbal troška vyššie, opäť rozprúdili stojaté vody vo futbale v Holíči, pritiahli do klubu ambiciózneho trénera Suchanského Dušana a v sezóne 1993/94 im o chlp ušla štvrtá liga. Z dôvodu ďalšej reorganizácie postupovali prvé tri tými a holíčska Iskra skončila na štvrtom mieste.
Generácia hráčov : bratia Pekarovci , Srnec Ľ, Ovečka, Štermenský , Holeš , Šebesta M, Jaborník a ďalší boli doplnený nakúpenými hráčmi ako Regásek , Budaj, Valjent, Štepanovský, Levársky atď.
Vedenie klubu to však neodradilo, angažovalo ďalších hráčov a v nasledujúcom roku postúpilo do IV. ligy. V týchto časoch bolo zrušené i B mužstvo holíča a prevyšujúci hráči predaný do Duboviec. Bolo to však všetko postavené na nie lacnom angažovaní cudzích hráčov.

Nová doba však prinášala i nové poznania, vedenie sa sťažovalo na slabú podporu mesta, ktoré sa s problémami vyrovnávalo s vedením samotného mesta Holíč.  Po pár rokoch vo IV. lige prišla ďalšia reorganizácia, ľudia vo vedení  Iskri Holíč sa striedali každý rok  a v roku 2000 mužstvo vypadlo do V. ligy a v ďalšom roku dokonca do Majstrovstiev okresu  Senica. V Holíči nemal kto hrať futbal a nikto naň ani nechodil, nebolo prečo. Oči divíznej generácie hráčov, plného štadióna ľudí a širokej verejnosti ostali zaslzené.Úpadok holičského futbalu bol dokonaný. Prišla ďalšia garnitúra vedenia súkromných podnikateľov, ktorým sa síce podarilo vytiahnuť mužstvo  s okresnej súťaže za pomoci trénera Lantoša po roku pôsobenia v nej. V roku 2004 prebralo mesto futbalový oddiel TJ Iskra Holíč späť do svojich rúk, aby zastavilo hroziaci krach a valiace sa exekúcie zo strany veriteľov. Bolo nútené založiť MŠK Holíč, dnešné Béčko, aby sa vyhlo situácii, kedy by muselo vyhlásiť bankrot kvôli konkurzu a Holíč, by ostal úplne bez futbalu. Novému vedeniu sa podarilo zastaviť ďalšie zadlžovanie, ale až v roku 2006, s nástupom terajšieho primátora, sa podarilo splatiť  vysoké dlhy a zastabilizovať klub do dnešných podmienok.

Iskra Holíč opäť vypadla do okresnej súťaže v roku 2007, aby sa jej po ročnom pôsobení v nej , s prispením trénera Váňu Vladimíra, toľko úspešného u holíčskej mládeže, keď žiakov vytiahol do III. ligy a s dorastencami postúpil dva razy po sebe až do IV. ligy, podarilo postúpiť späť do V. ligy kde hrá dodnes (r.2010).


Nebolo tu len " A" mužstvo


muzi B 1965Nebolo by však spravodlivé, keby sme pri prechádzke počas 90tich rokov fungovania futbalu v Holíči nespomenuli  i iné mužstvá, ako A mužov. I keď toto mužstvo bolo a je stredobodom pozornosti, pekné úspechy v nižších kategóriach dosahovali i naši „Benksoni“ ako sa im zvyklo a i doteraz zvykne hovoriť, ale i žiaci a dorastenci.
V povojnovom rozmachu, kedy o futbal a nielen v Holíči, začínal byť stále vyšší záujem bol kluby nútené zakladať i svoje B mužstvá. Význam týchto mužstiev mal už zo začiatku svoje opodstatnenie, rozohrávali sa tam hráči či už po zranení, alebo s menšou výkonnosťou. Nebol na výsledky taký tlak a v mestách s vyšším počtom občanov súťažne mohlo hrávať viac ľudí.

Korene nášho Béčka siahajú do roku 1955. Už v tomto prvom roku pôsobenia v Prebore okresu Skalica sa stali lídrom súťaže . O dva roky neskôr v II.B triede skončila Iskra Holíč B na treťom mieste.
V tomto roku dosiahli pekný úspech i naši dorastenci , keď vyhrali s jednou prehrou Západnú skupinu.
V roku 1959 Benksoni vyhrali  II. triedu západ a postúpili do I.B triedy juh.  V tej dobe hrali za B mužstvo Jaborník , Šimek , Sloboda , Šeniglovci, Januba, Hazuzza, Kurka, Dingha, Jozefovič, Hrušecký.

S kolísavými výsledkami počas celej doby pôsobenia Iskra Holíč B účinkovala v prevažnej väčšine v okresných súťažiach. V osemdesiatych a deveťdesiatych rokoch i ich zápasy navštevoval hojný počet divákov a dobrými výkonmi, ale i kolektívnym duchom si držali vysokú priazeň fanúšikov. S úpadkom futbalu v Holíči však zákonite muselo prísť i obdobie, kedy nebolo dostatok hráčov na naplnenie oboch mužstiev a v porevolučných rokoch už neboli ani financie, aby sa utiahlo i B mužstvo. Nebol to len problém Holíča.


Béčko zaniklo, hráči boli rozpredaný po okolí. Jeho znovu obnovenie paradoxne priniesla hrozba úplného zániku futbalu v Holíči. V roku 2004 vzniká klub MŠK Holíč, ktorý začal od najnižšej súťaže. Po odvrátení hrozby zániku TJ Iskra Holíč bol prenesený pod krídla Iskry a začal fungovať ako Iskra Holíč B. V sezóne 2007/2008 sa podaril „double“ keď Á- muži postúpili s Majstrovstiev okresu a B-muži do II. triedy MO Senica. Žiacke a dorastenecké kolektívy počas celých 90. rokov dosahovali takisto výborné výsledky, keď obaja okúsili až tretiu ligu a žiaci v nej hrajú i v tomto období (r. 2010).

2010 muzi A

Návštevy: 3613