U8

Kategória U8 je predpípravka, ktorá ešte súťažne nepôsobí, no deti sa už prirpavujú na majstrovské zápasy a tí zdatnejší sú dokonca už v príprade potreby do vyššej kategórie na zápasy povolávaní.

PODPORTE VAŠE DETI VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANí