1910, počiatky telovýchovy

O počiatkoch založenia telovýchovy v Holíči sa dodnes vedú polemiky i v odbornej literatúre.

Šport, 1971
Holíč vošiel do dejín ako kolíska slovenského robotníckeho telovýchovného hnutia. Tu vznikla prvá Robotnícka telocvičná  jednota (RTJ) na Slovensku. O roku jej vzniku panujú dodnes dohady. A. Tomeček v diplomovej práci „Federace delníckych telocvičných jednot na Záhorí“ uvádza rok 1909, prof. Dr. K. Stráňai vo svojom diele „Počiatky robotníckeho telovýchovného hnutia na Slovensku“ zasa rok 1910, ako pravdepodobný rok vzniku RTJ v Holíči. V knihe doc. Dr. Jaromíra Perútku „Robotnícke telovýchovné hnutie na Slovensku“ je zaznamenaný dátum 15. 3. 1914 ako deň oficiálneho založenia RTJ v Holíči, prvej samostatnej RTJ na Slovensku. Marek Havel, jeden z najvýznamnejších predsedov TJ Iskra Holíč v rozhovore tvrdil, že prvá robotnícka telocvičná jednota pod názvom „Lassalle“ bola založená v roku 1911.“

 

1924 ŠK Holíč dorast - ihrisko pri vlakovej stanici

Hlas ľudu, 1971 
Holíčsky šport je jedným z najstarších v našom kraji. V 1911 roku, v hostinci, pokrytom slamou sa začala prevádzať telovýchova. V zime vo vnútri a cez leto vo veľkej záhrade. Do roku 1913 bolo prvé vystúpenie cvičencov v záhrade Besedy tzv. „Kasína“ za asistencie žandárstva pred tisíc divákmi. Prosté cviky cvičili muži, ženy a dorastenci. Holíčania pomáhali zakladať telovýchovu aj v iných dedinách a mestečkách Skalica, Gbely. Hoci bola v rokoch 1928-38 veľká nezamestnanosť, vedela si mládež vytvoriť podmienky na zábavu aj bez peňazí. Hrali divadlo, poriadali večierky a zisk použili v telovýchovnom oddiele.“

Jedni z prvých hráčov za ŠK Holíč na ihrisku pri vlakovej stanici z roku 1922

1920, nástup futbalu

Časopis ĽKZ z roku 1971
Boli to v roku 1920 ťažké začiatky, keď hŕstka študentov a robotníkov, chodiacich za zamestnaním do Gbelov a Hodonína, prišla na myšlienku založiť futbalový klub v Holíči. Začínali z ničoho,  lebo okrem futbalovej lopty, nemáli nič, iba nadšenie, elán a chuť hrať v Holíči futbal za každých okolností. Neľakali sa prekážok a hoci nemali vyhovujúceho ihriska, pilne trénovali, ak sa behanie za loptou mohlo tréningom nazvať, v nevyhovujúcich zámockých valoch, nakoľko vtedajšie tzv. „obecné zastupiteľstvo“ nemalo pre šport žiadneho porozumenia a nechcelo prideliť  miesto na vyhovujúce ihrisko. Na tomto nevyhovujúcom ihrisku vo valoch bol odohraný v roku 1920 aj prvý priateľský zápas medzi SK Rudá hvězda Rybáre Hodonín a ŠK Holíč s výsledkom 7:1  pre hostí z Hodonína. Neskoršie bolo prenesené ihrisko na staré trhovisko a len v rokoch 1922 – 23 po nekonečnom žiadaní na bývalom obecnom zastupiteľstve, ako aj na Štátnych majetkoch, bol SK Holíču prenajatý pozemok u nádražia, kde bol potom vybudovaný definitívny stánok ŠK Holíč.

ŠK Orol rok 1929

Tí, ktorí vedeli z ničoho, bez akejkoľvek pomoci vybudovať v našom mestečku klub, ktorý šíril dobré meno holičského futbalového športu po celom Záhorí a blízkej Morave, si zaiste zaslúžia, aby sme ich mená spomenuli. Predovšetkým je treba spomenúť tajomníka Felsenbergera, hráčov bratov Lôfflerovcov, E. Šišoláka, M. Čabelku, P. Kromerinského, bratov Baloghovcov, Škrovana, Soldána, Pavláta, Schreibera, E. Popelára, Faltysa, Lukáčika a iných, ktorí patrili medzi prvých priekopníkov futbalového športu v Holiči. V roku 1920 bol založený futbalový klub ŠK Holíč, ktorý hral až do roku 1925 v I. A triede Bratislava kraj. Mužstvo sa po rozpade v 1925 roku znovu zrodilo o dva roky. O znovu založenie sa pričinili: Vystrčil, Brenda, Fišer, Havel, Dohnálek, Zlámal. Hráči trénovali na voľných priestranstvách (trhovište) a až v roku 1929 bolo nové ihrisko vybudované na mieste starého.

ŠK Holíč - ŠK Slávia Mutěnice 3:1 25.3.1934

V roku 1930 bol založený ďalší klub SK Orol Holič, neskôr ŠK Slávia Holíč. V sezóne 1935/36 v III. trieda Západoslovenskej župy obsadila ŠK Holíč prvé miesto a ŠK Slávia Holíč skončila hneď za ňou. Obidva kluby sa v roku 1935 museli spojiť ako ŠK Slávia Holič. V roku 1932 sa hrala III. trieda Bratislavskej župy a v roku 1937 už I. A trieda. V časoch slovenského štátu bol klub premenovaný na SKHG. Činnosť všetkých telocvičných spolkov a ich rozpustenie zrušilo nariadenie Slovenskej vlády zo dňa 5. 12. 1938. Po II. svetovej vojne bol ŠK Holíč znovu obnovený a rozvíjal sa pri závode Ľanárske a konopárske závody s názvom TJ Lankonop Holíč až do roku 1952, kedy bol premenovaný na Iskru Holíč.“

To bol krátky výlet do histórie klubu. Viac sa môžte dozvedieť v knihe 100. rokov v obrazoch jedného klubu od  autora Ivana Zborila, ktorá vyšla pri príležitosti stého výročia založenia futbalu v Holíči. Knihu si môžte zakúpiť v Turisticko informačnej kancelárii v Holíči i pred každým domácim zápasom našich mužov, alebo objednať na adrese iskraholic@iskraholic.sk.

PODPORTE VAŠE DETI VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANí