Rastislav Caletka
prezident klubu

rastislav.caletka@iskraholic.sk

Marián Domanský

viceprezident klubu

Ivan Zboril

sekretár klubu manažér mládeže
 • kooptovaní členovia výboru:
  PhDr.Lenka Látalová Phd. – zástupca mesta
  Vladimír Váňa – FO
  Miroslav Čermák – FO
  Ing.Dušan Frndalovič – HO
 • dozorná rada:
  predseda – Mgr.Renáta Krajčovič Studeničová 
  členovia   – Petronela Bradáčová
                    – Lukáš Karnoš

 • účtovník klubu – Ing.Denisa Schäferová  ekonom@iskraholic.sk
 • sklad/výstroj   – Veronika Chrenková  sklad@iskraholic.sk

PODPORTE VAŠE DETI VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANí