• prezident klubu
 • viceprezident klubu Marián Domanský marian.domansky@iskraholic.sk
 • sekretár, manažer mládeže Ivan Zboril ivan.zboril@iskraholic.sk
 • kooptovaní členovia výboru:
  PhDr.Lenka Látalová Phd. – zástupca mesta
  Roman Konečný – FO
  Vladimír Váňa – FO
  Miroslav Čermák – FO
  Ing. Marek Nečas – FO
  Ing.Dušan Frndalovič – HO
 • revízna komisia:
  predseda Mgr.Renáta Krajčovič Studeničová
  člen Petronela Bradáčová