Iskra proti rasizmu

Futbalový klub TJ Iskra Holíč sa hlási k hodnotám vzájomnej znášanlivosti a tolerancie.

Odmietame akékoľvek prejavy rasizmu, xenofóbie a vzájomnej netolerancie  v našom klube. Naším poslaním je viesť deti k pohybu, vzájomnej úcte a rešpaktu a rozvíjať futbal bez rasových, náboženských či spoločenských predsudkov. Akékoľvek prejavy rasizmu a neznášanlivosti vopred odcudzujeme, nebudeme ich tolerovať a budeme voči nim nekompromisne zasahovať.