Riadna konferencia delegátov 2024

Riadna konferencia delegátov 2024

Zdieľaj tento príspevok

V stredu 27.03.2024 sa uskutočnila v priestoroch klubovne TJ riadna konferencia delegátov občianskeho združenia TJ Iskra Holíč. Po začatí o 18:00 hod sa zvolili predsedajúci, zapisovateľ a overovatelia, mandátová a návrhová komisia. V bode programu vystúpenie hostí si zobral slovo prezident TJ Rastislav Caletka a predstavil prítomným delegátom plány a vízie, ktoré by sa mohli v areáli realizovať.

 

Správu o hospodárení TJ predniesla prítomným predsedníčka dozornej rady Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová a správu o činnosti výboru TJ predniesol sekretár TJ Ivan Zboril. Na konferencii boli udelené aj Ceny TJ. Cenu Dušana Srnca na športový prínos pre TJ Iskra Holíč v roku 2023 si odniesol kolektív U11, ktorý získal majstrovský titul v ObFZ Senica. Cenu Jozefa Masaryka za spoločenský prínos pre TJ Iskra Holíč za rok 2023 získal bývalý prezident TJ Ing. Boris Bízek. Oceneným blahoželáme.

Chcete spolu s vaším dieťaťom k nám?

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať, alebo sa priamo registrujte.

PODPORTE VAŠE DETI VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANí