Doplňujúce voľby

Doplňujúce voľby

Zdieľaj tento príspevok

Pozvánka na mimoriadnu Konferenciu delegátov  občianskeho združenia TJ Iskra Holíč,

ktorá sa koná dňa 29.09.2023  o 17:30 hod. v klubovni TJ Iskra Holíč v areáli štadióna

  Program:

 1. Otvorenie, privítanie delegátov a hostí
 2. Vyhlásenie –  konferencia bola zvolaná v zmysle stanov TJ Iskra Holíč
 3. Schválenie programu Konferencie delegátov za rok 2023
 4. Schválenie pracovného predsedníctva  (predsedajúceho, zapisovateľa,  a dvoch overovateľov zápisnice)
 5. Vystúpenie hostí
 6. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku
 7. Voľba komisií – mandátovej, volebnej a návrhovej komisie,
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Predstavenie kandidátov na funkcie prezidenta a členov revíznej komisie TJ
 10. Schválenie spôsobu voľby
 11. Voľby prezidenta TJ Iskra Holíč a člena revíznej komisie
 12. Správa volebnej komisie o  výsledkoch volieb
 13. Správa návrhovej komisie
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

Chcete spolu s vaším dieťaťom k nám?

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať, alebo sa priamo registrujte.

PODPORTE VAŠE DETI VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANí