Veríme, že nám Paysy pomôže urobiť opäť krok vpred

Veríme, že nám Paysy pomôže urobiť opäť krok vpred

Zdieľaj tento príspevok

Sme športová organizácia združujúca takmer dvesto členov. Všetky poplatky, ale i tréningová dochádzka sú spravované systémom paysy. Spolu sním chceme sprehľadniť poplatky a zaviesť efektívnu komuánikáciu rodič-tréner-klub. Veríme, že nám paysy pomôže posúvať sa vpred.

Čo vlastne Paysy je?

 

Viacerí, ktorí k nám s deťmi prišli z MFK Skalica systém už dobre poznajú. S pomocou Paysy sú klubové členské príspevky vyriešené bez starostí. Paysy pomáha viac ako 300 organizáciám v 20 rôznych športových odvetviach na Slovensku, v Čechách i v Poľsku mať klubové financie pod kontrolou. Okrem platieb, vďaka mnohým ďalším funkciám, Paysy pomáha efektívne riadiť klub vo viacerých oblastiach:

Evidencia osôb

 

Evidencia členov, trénerov a ľudí v klube. Variabilné nastavenie údajov, ktoré si v systéme potrebuje klub evidovať. Každý šport, každý klub má špecifické potreby. Všetky relevantné info o konkrétnej osobe na jednom mieste. Dostupné z akéhokoľvek zariadenia (mobil, tablet, počítač).

Evidencia dochádzky

 

Prehľadné plánovanie aktivít klubu (tréningy, sústredenia, turnaje, zápasy) a následná evidencia dochádzky a účasti na jednotlivých udalostiach. Všetko na jednom mieste. Informácie o účasti a dochádzke viditeľné aj pre členov resp. rodičov v ich profile. Možnosť rôznych štatistík a exportov.

Komunikácia

 

Efektívna, rýchla a adresná komunikácia s členmi (zákonnými zástupcami) prostredníctvom mailu, SMS, pripadne notifikácií na digitálnu členskú kartu. Stačí vybrať adresátov (celá organizácia, vybraná skupina, jednotlivec) a odoslať. Obsahuje aj archív klubovej komunikácie.

Digitálna členská karta

 

Jednoduché vystavenie a distribúcia. Jedinečný identifikátor na dochádzku, alebo vstupy. Možnosť naviazať benefity u partnerov. Vďaka notifikáciám jedinečný komunikačný nástroj. Všetko v jednom. Aj pre iPhone aj pre Android. A šetrí životné prostredie.

Užívateľské prístupy

 

Viac úrovní prístupov a oprávnení. Manager klubu. Tréner. Účtovníčka, Rodič. Každý môže vidieť resp. upravovať údaje v systéme podľa svojej roly v organizácii. Jednoduché, intuitívne a variabilné nastavenie oprávnení členom a užívateľom.

zdroj www.paysy.sk

Chcete spolu s vaším dieťaťom k nám?

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať, alebo sa priamo registrujte.

PODPORTE VAŠE DETI VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANí