Bol to úspešný rok, nech je taký aj ten ďalší

Bol to úspešný rok, nech je taký aj ten ďalší

Zdieľaj tento príspevok

Blíži sa nám pomaly koniec roka 2023 a je potrebné ho po futbalovej, ale i spoločenskej stránke za TJ Iskra Holíč vyhodnotiť.

 

Už v jeho počiatku sa zrodila v hlave trénera Milana Hlúpika myšlienka zúčastniť sa so žiakmi medzinárodného turnaja vo Francúzskom Thuire. Boris Bízek, ako správny prezident klubu si túto myšlienku zobral za svoju a začal ju premieňať v prvé konkrétne kroky. Ako sa neskôr ukázalo, organizácia pod jeho vedením nemala jedinú chybnú časť a tak ako to dopodrobna takmer profesionálne naplánoval, tak to po celý zájazd aj fungovalo. Vyšlo to všetko na výbornú nie len po organizačnej stránke, ale aj po tej výsledkovej. Deti vzorne a náležite reprezentovali našu TJ, ale i mesto Holíč samotné. Patrí sa im, ale i Ing. Borisovi Bízekovi v tomto krátkom ohliadnutí sa poďakovať. Tie zážitky v nás ostanú do konca života.

 

V marci sme i keď trocha oneskorene, ale predsa oslávili našu storočnicu. Bolo to veľmi vydarené podujatie na skutočne profesionálnej úrovni. Myslím, že všetkých takmer stopäťdesiat zúčastnených hostí bolo milo prekvapených o čom svedčia slová uznania, ktoré sme po akcii zo všetkých strán zbierali. Pri tejto príležitosti bola pokrstená kniha 100. rokov v obrazoch jedného klubu, ktorú napísal náš sekretár a duša TJ Iskra Holíč Ivan Zboril. No punc profesionality tomu dodal prezident klubu Ing. Boris Bízek svojimi nápadmi a vysokou angažovanosťou.  Poďakovanie si zaslúži ZUŠ Holíč, spolumoderátorka Mgr. Lenka Chovancová a Hotel SAN.

 

V tom istom mesiaci nám začala jarná časť všetkých súťaží, v ktorých sme mali sedem mužstiev, od U9 až po dospelých.

 

Svoje tradičné miesto medzi podujatiami, ktoré každoročne organizujeme si získava aj MDD. V tento deň si spolu zatrénujú a zasúťažia na hlavnom ihrisku všetky naše mužstvá.

 

Koncom mesiaca jún bolo potrebné zvolať konferenciu delegátov TJ, na ktorej bolo žiadúce zvoliť nového prezidenta. Doterajší prezident Ing. Boris Bízek sa rozhodol do ďalšieho volebného obdobia nekandidovať. Bola to veľká škoda, no jeho rozhodnutie plne chápem. Ďakujem mu za celé jeho funkčné obdobie, v ktorom nám všetkým ukázal, ako sa to dá a má robiť. Nakoľko sa nenašiel žiaden kandidát, plynulo obdobie troch mesiacov, do ktorých bolo treba zvolať ďalšiu konferenciu s pokusom o novú voľbu. Nakoniec sa tak stalo 29. septembra a do funkcie bol zvolený Rastislav Caletka, ktorý prednedávnom vykonával dlhodobo funkciu viceprezidenta TJ. Som presvedčený, že nový prezident prinesie do TJ stabilizáciu vo vzťahoch s mestom a patričné finančné a materiálne zabezpečenie, čo si takmer dvesto členov dozaista zaslúži.

 

V letnom období prišlo k značnej obmene hráčskeho kádra mužov, ale výmena nastala aj na trénerskom poste. Hráčsky a trénersky sa s nami rozlúčil výborný futbalista s bohatou futbalovou kariérou Roman Konečný, ktorému taktiež srdečne za všetko ďakujem, no a vystriedal ho z Kopčian nevrátivší sa Ján Tolla.

 

Aj pri tomto sumarizovaní sa patrí poďakovať vedeniu mesta Holíč, že vytvára v areáli štadióna kultúrnejšie prostredie.

 

Vám všetkým, priaznivcom, fanúšikom, sponzorom, hráčom, trénerom prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku 2024 veľa zdravia, rodinnej a športovej pohody, hráčom nech sa zranenia vyhýbajú a fanúšikom príjemné športové chvíle strávené spolu s nami.

 

viceprezident TJ Iskra Holíč, Marián Domanský

Chcete spolu s vaším dieťaťom k nám?

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať, alebo sa priamo registrujte.

PODPORTE VAŠE DETI VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANí